Seashell Stand

25,000.00 MMK

အားသာချက်များ-၁။ stand တစ်ခုလုံးက premium aluminium made, ကော်သားလုံးဝမပါ။၂။ stand ကို 360 degree လှည့်လို့ရတယ်။ လှည့်တဲ့အသံကို ကြားရတာကလည်း pressure release ဖြစ်တယ်။ လက်ထဲရောက်ရင် စမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်။၃။ ခေါက်သိမ်းရတာ အရမ်းလွယ်။ နေရာယူတာအရမ်းနည်းတယ်။ ခရီးသွားလည်း သယ်ရလွယ်။၄။ color အပိုင်းမှာ space gray နှင့် ဘယ်မှာမှှ မရနိုင်တဲ့...

Description
အားသာချက်များ-
၁။ stand တစ်ခုလုံးက premium aluminium made, ကော်သားလုံးဝမပါ။
၂။ stand ကို 360 degree လှည့်လို့ရတယ်။ လှည့်တဲ့အသံကို ကြားရတာကလည်း pressure release ဖြစ်တယ်။ လက်ထဲရောက်ရင် စမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်။
၃။ ခေါက်သိမ်းရတာ အရမ်းလွယ်။ နေရာယူတာအရမ်းနည်းတယ်။ ခရီးသွားလည်း သယ်ရလွယ်။
၄။ color အပိုင်းမှာ space gray နှင့် ဘယ်မှာမှှ မရနိုင်တဲ့ deep purple ရမယ်။
၅။ tablet တွေကို medium size ထိတင်လို့ရတယ်။

မှတ်ချက်- တကယ့် premium ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။