Ironman Glass For VIVO

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Available Models: Vivo S1 (101%)

Vivo S1 (101%)
Vivo S1 Pro (101%)
Vivo S1 Prime (101%)
Vivo Y3s (2020) (101%)
Vivo Y3s (2021) (101%)
Vivo Y01 (101%)
Vivo Y1s (101%)
Vivo V23 (101%)
Vivo V23e 4G (101%)
Vivo V23e 5G (101%)
Vivo V21 (101%)
Vivo V21 Se (101%)
Vivo V21e (101%)
Vivo V20 (101%)
Vivo V20 Se (101%)
Vivo V20 Pro 5G (101%)
Vivo V19
Vivo V17
Vivo V17 Pro
Vivo V15 (101%)
Vivo V15 Pro (101%)
Vivo V11 (101%)
Vivo V11i (101%)
Vivo V9
Vivo Y76 5G (101%)
Vivo Y72 5G (101%)
Vivo Y53s (101%)
Vivo Y51 (101%)
Vivo Y51s (101%)
Vivo Y50 (101%)
Vivo Y33s (101%)
Vivo Y31 (101%)
Vivo Y31s (101%)
Vivo Y30 (101%)
Vivo Y21 (101%)
Vivo Y21s (101%)
Vivo Y20 (101%)
Vivo Y20s (101%)
Vivo Y19 (101%)
Vivo Y17 (101%)
Vivo Y15s (101%)
vivo Y15C (101%)
Vivo Y15 (101%)
Vivo Y15s (2021) (101%)
Vivo Y12s (101%)
Vivo Y12 (101%)
Vivo Y12A (101%)
Vivo Y11 (101%)
Vivo Y97 (101%)
Vivo Y95 (101%)
Vivo Y93 (101%)
Vivo Y91 (101%)
Vivo Y91i (101%)
Vivo Y91c (101%)
Vivo Y90 (101%)
Vivo Y85
Vivo Y83
Vivo Y81
Vivo Y81i
Vivo X70 5G
Vivo T1 5G (101%)
Vivo T1X (101%)

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Available Models

Vivo S1 (101%), Vivo S1 Pro (101%), Vivo S1 Prime (101%), Vivo Y3s (2020) (101%), Vivo Y3s (2021) (101%), Vivo Y01 (101%), Vivo Y1s (101%), Vivo V23 (101%), Vivo V23e 4G (101%), Vivo V23e 5G (101%), Vivo V21 (101%), Vivo V21 Se (101%), Vivo V21e (101%), Vivo V20 (101%), Vivo V20 Se (101%), Vivo V20 Pro 5G (101%), Vivo V19, Vivo V17, Vivo V17 Pro, Vivo V15 (101%), Vivo V15 Pro (101%), Vivo V11 (101%), Vivo V11i (101%), Vivo V9, Vivo Y76 5G (101%), Vivo Y72 5G (101%), Vivo Y53s (101%), Vivo Y51 (101%), Vivo Y51s (101%), Vivo Y50 (101%), Vivo Y33s (101%), Vivo Y31 (101%), Vivo Y31s (101%), Vivo Y30 (101%), Vivo Y21 (101%), Vivo Y21s (101%), Vivo Y20 (101%), Vivo Y20s (101%), Vivo Y19 (101%), Vivo Y17 (101%), Vivo Y15s (101%), vivo Y15C (101%), Vivo Y15 (101%), Vivo Y15s (2021) (101%), Vivo Y12s (101%), Vivo Y12 (101%), Vivo Y12A (101%), Vivo Y11 (101%), Vivo Y97 (101%), Vivo Y95 (101%), Vivo Y93 (101%), Vivo Y91 (101%), Vivo Y91i (101%), Vivo Y91c (101%), Vivo Y90 (101%), Vivo Y85, Vivo Y83, Vivo Y81, Vivo Y81i, Vivo X70 5G, Vivo T1 5G (101%), Vivo T1X (101%)