Ironman Glass For SAMSUNG

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Available Models: Samsung A03 (101%)

Samsung A03 (101%)
Samsung A03 Core (101%)
Samsung A03s (101%)
Samsung A02 (101%)
Samsung A02s (101%)
Samsung A01
Samsung A91 (101%)
Samsung A90 4G
Samsung A90s
Samsung A81
Samsung A80 (101%)
Samsung A73 5G (101%)
Samsung A70
Samsung A70s (101%)
Samsung A50 (101%)
Samsung A50s (101%)
Samsung A33 5G (101%)
Samsung A30 (101%)
Samsung A30s (101%)
Samsung A20 (101%)
Samsung A20s
Samsung A10
Samsung A10s
Samsung A72 (101%)
Samsung A71 4G (101%)
Samsung A71 5G (101%)
Samsung A53 5G (100%)
Samsung A52 (101%)
Samsung A52s 5G (101%)
Samsung A51 (101%)
Samsung A42 4G
Samsung A42 5G
Samsung A32 4G (101%)
Samsung A32 5G (101%)
Samsung A31 (101%)
Samsung A23 (101%)
Samsung A22 4G
Samsung A22 5G
Samsung A21 (101%)
Samsung A21s (101%)
Samsung A13 (101%)
Samsung A12 (101%)
Samsung A11
Samsung S22 Plus (101%)
Samsung S22 (101%)
Samsung S21 (101%)
Samsung S21 FE
Samsung S20 FE (101%)
Samsung S10 Lite (101%)
Samsung S10e
Samsung Note 10 Lite (101%)
Samsung M53 5G (101%)
Samsung M52 5G (101%)
Samsung M51 (101%)
Samsung M33 5G (101%)
Samsung M23 5G (101%)
Samsung M12 (101%)
Samsung M11
Samsung J8
Samsung J7 Pro
Samsung J7 duo
Samsung J7 core
Samsung J7 Prime
Samsung J6+
Samsung J6 Prime
Samsung J4
Samsung J4+
Samsung J5 Pro
Samsung A7 (2018)

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Available Models

Samsung A03 (101%), Samsung A03 Core (101%), Samsung A03s (101%), Samsung A02 (101%), Samsung A02s (101%), Samsung A01, Samsung A91 (101%), Samsung A90 4G, Samsung A90s, Samsung A81, Samsung A80 (101%), Samsung A73 5G (101%), Samsung A70, Samsung A70s (101%), Samsung A50 (101%), Samsung A50s (101%), Samsung A33 5G (101%), Samsung A30 (101%), Samsung A30s (101%), Samsung A20 (101%), Samsung A20s, Samsung A10, Samsung A10s, Samsung A72 (101%), Samsung A71 4G (101%), Samsung A71 5G (101%), Samsung A53 5G (100%), Samsung A52 (101%), Samsung A52s 5G (101%), Samsung A51 (101%), Samsung A42 4G, Samsung A42 5G, Samsung A32 4G (101%), Samsung A32 5G (101%), Samsung A31 (101%), Samsung A23 (101%), Samsung A22 4G, Samsung A22 5G, Samsung A21 (101%), Samsung A21s (101%), Samsung A13 (101%), Samsung A12 (101%), Samsung A11, Samsung S22 Plus (101%), Samsung S22 (101%), Samsung S21 (101%), Samsung S21 FE, Samsung S20 FE (101%), Samsung S10 Lite (101%), Samsung S10e, Samsung Note 10 Lite (101%), Samsung M53 5G (101%), Samsung M52 5G (101%), Samsung M51 (101%), Samsung M33 5G (101%), Samsung M23 5G (101%), Samsung M12 (101%), Samsung M11, Samsung J8, Samsung J7 Pro, Samsung J7 duo, Samsung J7 core, Samsung J7 Prime, Samsung J6+, Samsung J6 Prime, Samsung J4, Samsung J4+, Samsung J5 Pro, Samsung A7 (2018)