Ironman Glass For POCO

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Available Models: POCO M4 Pro 4G (101%)

POCO M4 Pro 4G (101%)
POCO M4 Pro 5G (101%)
POCO M3 4G/5G (101%)
POCO M3 Pro 4G/5G (101%)
POCO M3 GT (101%)
POCO M2 (101%)
POCO M2 Pro (101%)
POCO X4 Pro 5G (101%)
POCO X4 Pro (101%)
POCO X3 (101%)
POCO X3 Pro (101%)
POCO X3 NFC (101%)
POCO X3 GT (101%)
POCO C4 (101%)
POCO C3 (101%)
POCO C3i (101%)
POCO F4 GT (101%)
POCO F3 (101%)
POCO F3 GT (101%)
POCO F2 Pro (101%)

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Available Models

POCO M4 Pro 4G (101%), POCO M4 Pro 5G (101%), POCO M3 4G/5G (101%), POCO M3 Pro 4G/5G (101%), POCO M3 GT (101%), POCO M2 (101%), POCO M2 Pro (101%), POCO X4 Pro 5G (101%), POCO X4 Pro (101%), POCO X3 (101%), POCO X3 Pro (101%), POCO X3 NFC (101%), POCO X3 GT (101%), POCO C4 (101%), POCO C3 (101%), POCO C3i (101%), POCO F4 GT (101%), POCO F3 (101%), POCO F3 GT (101%), POCO F2 Pro (101%)