Ironman Glass For OPPO

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Glass Type: ရိုးရိုးမှန် ( 5500 ) / မှန်အခုံး ( 8500 )

ရိုးရိုးမှန် ( 5500 ) / မှန်အခုံး ( 8500 )

Available Models: Oppo F21 Pro 4G (101%)

Oppo F21 Pro 4G (101%)
Oppo F21 Pro 5G (101%)
Oppo F19 (101%)
Oppo F19 Pro (101%)
Oppo F19 Pro+ (101%)
Oppo F17
Oppo F17 Pro (101%)
Oppo F15
Oppo F11 (101%)
Oppo F11 Pro (101%)
Oppo F9 (101%)
Oppo F7
Oppo F7 Youth
Oppo F5 Lite
Oppo F5 Youth
Oppo A95 (101%)
Oppo A94 (101%)
Oppo A93 (101%)
Oppo A92 (101%)
Oppo A92s (101%)
Oppo A91 (101%)
Oppo A77 5G (101%)
Oppo A76 5G (101%)
Oppo A76 4G (101%)
Oppo A74 4G (101%)
Oppo A74 5G (101%)
Oppo A73 5G (101%)
Oppo A72 (101%)
Oppo A57 2022 (101%)
Oppo A55 4G (101%)
Oppo A55 5G (101%)
Oppo A54 4G (101%)
Oppo A54 5G (101%)
Oppo A53 4G (101%)
Oppo A53s 4G (101%)
Oppo A53s 5G (101%)
Oppo A52 (101%)
Oppo A33 (101%)
Oppo A32 (101%)
Oppo A31 (101%)
Oppo A16 (101%)
Oppo A15 (101%)
Oppo A15s (101%)
Oppo A12 (101%)
Oppo A11 (101%)
Oppo A11k (101%)
Oppo A9 (2020) (101%)
Oppo A7 (101%)
Oppo A5 (2020) (101%)
Oppo A5s (101%)
Oppo A3s
Oppo A1k
Oppo K3 2019 (101%)
Oppo Reno 7Z 5G (101%)
Oppo Reno 7 Pro 5G (101%)
Oppo Reno 7 5G (101%)
Oppo Reno 6 Z 5G (101%)
Oppo Reno 6 4G (101%)
Oppo Reno 6 5G (101%)
Oppo Reno 5
Oppo Reno 4 (101%)
Oppo Reno 3
Oppo Reno 3 Pro (Global Version) (မှန်အဖြောင့်)
Oppo Reno 2
Oppo Reno 2f
Oppo Find X3 Pro
Oppo Find X3
Oppo Find X
Oppo Reno 10X
Oppo Reno Ace

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Glass Type

ရိုးရိုးမှန် ( 5500 ) / မှန်အခုံး ( 8500 )

Available Models

Oppo F21 Pro 4G (101%), Oppo F21 Pro 5G (101%), Oppo F19 (101%), Oppo F19 Pro (101%), Oppo F19 Pro+ (101%), Oppo F17, Oppo F17 Pro (101%), Oppo F15, Oppo F11 (101%), Oppo F11 Pro (101%), Oppo F9 (101%), Oppo F7, Oppo F7 Youth, Oppo F5 Lite, Oppo F5 Youth, Oppo A95 (101%), Oppo A94 (101%), Oppo A93 (101%), Oppo A92 (101%), Oppo A92s (101%), Oppo A91 (101%), Oppo A77 5G (101%), Oppo A76 5G (101%), Oppo A76 4G (101%), Oppo A74 4G (101%), Oppo A74 5G (101%), Oppo A73 5G (101%), Oppo A72 (101%), Oppo A57 2022 (101%), Oppo A55 4G (101%), Oppo A55 5G (101%), Oppo A54 4G (101%), Oppo A54 5G (101%), Oppo A53 4G (101%), Oppo A53s 4G (101%), Oppo A53s 5G (101%), Oppo A52 (101%), Oppo A33 (101%), Oppo A32 (101%), Oppo A31 (101%), Oppo A16 (101%), Oppo A15 (101%), Oppo A15s (101%), Oppo A12 (101%), Oppo A11 (101%), Oppo A11k (101%), Oppo A9 (2020) (101%), Oppo A7 (101%), Oppo A5 (2020) (101%), Oppo A5s (101%), Oppo A3s, Oppo A1k, Oppo K3 2019 (101%), Oppo Reno 7Z 5G (101%), Oppo Reno 7 Pro 5G (101%), Oppo Reno 7 5G (101%), Oppo Reno 6 Z 5G (101%), Oppo Reno 6 4G (101%), Oppo Reno 6 5G (101%), Oppo Reno 5, Oppo Reno 4 (101%), Oppo Reno 3, Oppo Reno 3 Pro (Global Version) (မှန်အဖြောင့်), Oppo Reno 2, Oppo Reno 2f, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3, Oppo Find X, Oppo Reno 10X, Oppo Reno Ace