Ironman Glass For MI

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Available Models: MI 11 Lite (101%)

MI 11 Lite (101%)
MI 11 Lite Ne 5G (101%)
MI 11t (101%)
MI 11t Pro (101%)
MI 10 Lite (101%)
MI 10 Lite Zoom (101%)
MI 10t (101%)
MI 9 (101%)
MI 9T (101%)
MI 9T Pro (101%)
MI 9 Lite (101%)
MI 9 SE
MI 9 Pro
MI 8
MI 8 SE
MI 8 Lite
MI 8 Pro
MI Note 3
MI CC9 (101%)
MI CC9e
MI Max (101%)
MI Max 2 (101%)
MI Max 3 (101%)
MI 5X
MI 6X
MI Mix 3
MI Mix 4
MI Play

Glass Type: ရိုးရိုးမှန် ( 5500 )

ရိုးရိုးမှန် ( 5500 )
မှန်အခုံး ( 8500 )

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Available Models

MI 11 Lite (101%), MI 11 Lite Ne 5G (101%), MI 11t (101%), MI 11t Pro (101%), MI 10 Lite (101%), MI 10 Lite Zoom (101%), MI 10t (101%), MI 9 (101%), MI 9T (101%), MI 9T Pro (101%), MI 9 Lite (101%), MI 9 SE, MI 9 Pro, MI 8, MI 8 SE, MI 8 Lite, MI 8 Pro, MI Note 3, MI CC9 (101%), MI CC9e, MI Max (101%), MI Max 2 (101%), MI Max 3 (101%), MI 5X, MI 6X, MI Mix 3, MI Mix 4, MI Play

Glass Type

ရိုးရိုးမှန် ( 5500 ), မှန်အခုံး ( 8500 )