Ironman Glass For TECNO

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Available Models: Tecno Spark 9 Pro (101%)

Tecno Spark 9 Pro (101%)
Tecno Spark 8p (101%)
Tecno Spark 8t (101%)
Tecno Spark 8c (101%)
Tecno Spark 8 (101%)
Tecno Spark 7 Pro (101%)
Tecno Spark 7 (101%)
Tecno Spark 6 Go (101%)
Tecno Spark 5 (101%)
Tecno Spark 5 Pro (101%)
Tecno Spark 4 Lite (101%)
Tecno Spark 4 (101%)
Tecno POP 5 Pro (101%)
Tecno POP 5 Lite (101%)

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Available Models

Tecno Spark 9 Pro (101%), Tecno Spark 8p (101%), Tecno Spark 8t (101%), Tecno Spark 8c (101%), Tecno Spark 8 (101%), Tecno Spark 7 Pro (101%), Tecno Spark 7 (101%), Tecno Spark 6 Go (101%), Tecno Spark 5 (101%), Tecno Spark 5 Pro (101%), Tecno Spark 4 Lite (101%), Tecno Spark 4 (101%), Tecno POP 5 Pro (101%), Tecno POP 5 Lite (101%)