Ironman Glass For HUAWEI

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Glass Type: ရိုးရိုးမှန် ( 5500 )

ရိုးရိုးမှန် ( 5500 )
မှန်အခုံး ( 8500 )

Available Models: Huawei Nova 9 Se (101%)

Huawei Nova 9 Se (101%)
Huawei Nova 8i (101%)
Huawei Nova 7
Huawei Nova 7i (101%)
Huawei Nova 7 Se (101%)
Huawei Nova 4
Huawei Nova 4e
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3e
Huawei Nova Y70 (101%)
Huawei Nova Y90 (101%)
Huawei Y9 (2019)
Huawei Y9s
Huawei Y9a
Huawei Y9 Prime 2019
Huawei Y8p
Huawei Y7a
Huawei Y7p
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y6s
Huawei Y6p (101%)
Huawei Y6 Pro
Huawei Y6 Prime (2018)
Huawei Y6 Prime (2019)
Huawei Y5p
Huawei Y Max
Huawei P40
Huawei P30
Huawei P30 Lite
Huawei P20
Huawei P20 Lite
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 20

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Glass Type

ရိုးရိုးမှန် ( 5500 ), မှန်အခုံး ( 8500 )

Available Models

Huawei Nova 9 Se (101%), Huawei Nova 8i (101%), Huawei Nova 7, Huawei Nova 7i (101%), Huawei Nova 7 Se (101%), Huawei Nova 4, Huawei Nova 4e, Huawei Nova 5T, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Nova 3e, Huawei Nova Y70 (101%), Huawei Nova Y90 (101%), Huawei Y9 (2019), Huawei Y9s, Huawei Y9a, Huawei Y9 Prime 2019, Huawei Y8p, Huawei Y7a, Huawei Y7p, Huawei Y7 Pro 2019, Huawei Y6s, Huawei Y6p (101%), Huawei Y6 Pro, Huawei Y6 Prime (2018), Huawei Y6 Prime (2019), Huawei Y5p, Huawei Y Max, Huawei P40, Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 20