Ironman Glass For ONEPLUS

5,500.00 MMK

BARMASO Ironman Glass အကြောင်း- ၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49 ၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n ၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။ ၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု...

Available Models: 1+ Nord 2T

1+ Nord 2T
1+ Nord Ce 2 lite 5G (101%)
1+ Nord 2 CE 5G (101%)
1+ Nord 2
1+ Nord
1+ N100
1+ Nord Ce 5G
1+ Nord N10 5G (101%)
1+ 10 Pro
1+ 9 5G
1+ 9
1+ 9R (101%)
1+ 8t
1+ 7 (101%)
1+ 7T
1+ 6
1+ 6T (101%)

Description
BARMASO Ironman Glass အကြောင်း-
၁။ စျေးကွက်ထဲ အပါးဆုံးမှန်မကွဲ (0.25mm) ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive အဖြစ်ဆုံးမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/2YOtA49
၂။ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ Andriod မော်ဒန်ပေါင်း (၄၀၀) ကျော်အတွက် 100% screen display ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့မှန်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/30itB0n
၃။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ကောင်းမှကေင်း။
၄။ မှန်သားချောမွေ့မှု အရမ်းမိုက်။ လေ့လာရန် https://bit.ly/3mYzOGq
Additional Information
Available Models

1+ Nord 2T, 1+ Nord Ce 2 lite 5G (101%), 1+ Nord 2 CE 5G (101%), 1+ Nord 2, 1+ Nord, 1+ N100, 1+ Nord Ce 5G, 1+ Nord N10 5G (101%), 1+ 10 Pro, 1+ 9 5G, 1+ 9, 1+ 9R (101%), 1+ 8t, 1+ 7 (101%), 1+ 7T, 1+ 6, 1+ 6T (101%)