Ace Case

5,500.00 MMK

ပစ္စည်းအကြောင်း၁။ ကာဗာတစ်ခုလုံးက TPU ပျော့။ ၂။ နဂိုကတည်းက အရောင်ပါတော့။ မဝါတတ်ဘူး။ transparent လည်းဖြစ်တော့ ဖုန်းနဂိုအလှကို ပေါ်လွင်စေတယ်။၃။ အထူက 0.15mm ဖြစ်ပါတယ်။

model: iph 14 promax (Deep Purple/Black/White)

iph 14 promax (Deep Purple/Black/White)
iph 14 pro(Deep Purple/Black/White)
iph 14 plus (Deep Purple/Black/White)
iph 14 (Deep Purple/Black/White)
iph 13 promax (Black/Blue)
iph 13 pro(Black/Blue)
iph 13 (Black/Pink)
iph 12 promax (Black/Blue)
iph 12 pro (Black/Blue)
iph 12 (Black/Blue)

Description
ပစ္စည်းအကြောင်း
၁။ ကာဗာတစ်ခုလုံးက TPU ပျော့။
၂။ နဂိုကတည်းက အရောင်ပါတော့။ မဝါတတ်ဘူး။ transparent လည်းဖြစ်တော့ ဖုန်းနဂိုအလှကို ပေါ်လွင်စေတယ်။
၃။ အထူက 0.15mm ဖြစ်ပါတယ်။
Additional Information
model

iph 14 promax (Deep Purple/Black/White), iph 14 pro(Deep Purple/Black/White), iph 14 plus (Deep Purple/Black/White), iph 14 (Deep Purple/Black/White), iph 13 promax (Black/Blue), iph 13 pro(Black/Blue), iph 13 (Black/Pink), iph 12 promax (Black/Blue), iph 12 pro (Black/Blue), iph 12 (Black/Blue)